In Nederland zijn door de UNESCO 10 plekken aangewezen als werelderfgoed. Het zijn plekken die door de UNESCO worden aangemerkt als uniek in de wereld en die het verhaal van Nederland vertellen. In dit artikel vind je de 10 Nederlandse werelderfgoederen op een rijtje.

Schokland en omgeving (1995)

Schokland bestaat uit een combinatie van cultuurhistorie en natuur. Het was vroeger een eiland en ligt middenin de Noordoostpolder. Aan het landschap, de monumenten en de lichtwachterswoning is nog altijd te zijn dat het vroeger een eiland was. Daarnaast is Schokland bekend om de archeologie: er zijn maar liefst 160 archeologische vindplaatsen.

Stelling van Amsterdam (1996)

De Stelling van Amsterdam is er verdedigingslinie rondom Amsterdam en telt maar liefst 135 kilometer. De Stelling is aangelegd tussen 1880 en 1914, bestaat uit 46 forten en een groot aantal dijken en sluizen of 15 tot 20 kilometer afstand van Amsterdam.

Molencomplex Kinderdijk-Elshout (1997)

In 1997 werden de molens rondom Kinderdijk toegevoegd aan het UNESCO werelderfgoed. Het poldergebied met dijken, boezems, molens en gemalen wordt gezien als een uniek landschap dat bewaard moet blijven en dat wijst om de menselijke vindingrijkheid bij het droogleggen en beschermen van land.

De historische binnenstad van Willemstad op Curacao (1997)

In 1634 stichtte de WIC een handelpost aan de Sint Annabaai op Curacao. In 1660 kwam de slavenhandel op en werd Willemstad en centrum van slavenhandel voor heel Amerika. In de loop van de eeuwen ontwikkelde de stad zich aan beide kanten van de Sint Annabaai, onder invloed van verschillende culturen. De binnenstad kenmerkt zich door een bonte mix van architectuurstijlen en Carabische kleuren.

Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer (1998)

Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste en enige nog functionerende stoomgemaal ter wereld en werd in 1920 geopend door Koningin Wilhelmina. Het gebouw is strak en sober, volgens de Amsterdamse School. Het wordt gebruikt om overtollig water vanuit Friesland in de Zuiderzee, later het IJsselmeer, te pompen.

Droogmakerij De Beemster bij Purmerend (1999)

Sinds 1999 staat droogmakerij De Beemster op de lijst van werelderfgoederen. De Beemster wordt aangemerkt als nationaal landschap en gezien als voorbeeld voor de nationale traditie van waterbeheersing.

Rietveld Schröderhuis in Utrecht (2000)

In 1924 werd het Rietveld Schröderhuis onderwerpen door architect Gerrit Thomas Rietveld, in opdracht van mevrouw Truus Schröder-Schräder, waarna ze ongeveer 60 jaar in het huis woonde. Het huis is gebouwd naar de idealen van De Stijl, een groep kunstenaars en architecten uit de jaren ‘20 van de twintigste eeuw. Tegenwoordig is het huis een museum.

Waddenzee (2009)

Het waddengebied is nog jong en ontstond zo’n 7000 jaar geleden, na de laatste ijstijd. Ook nu nog worden zandplaten en duinen snel gevormd en weer afgebroken, wat de dynamiek in het gebied uniek maakt. Daarnaast is er een enorme biodiversiteit in het waddengebied. Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied en daarnaast leven er zo’n 10.000 verschillende planten en dieren op het land en in het water.

Grachtengordel van Amsterdam (2010)

De Amsterdamse grachtengordel maakte in de Gouden Eeuw een enorme economische, politieke en culturele ontwikkeling door. De grachtengordel is door UNESCO in 2 zones verdeeld: de zogenaamde kern en eromheen een bufferzone. De kern is het daadwerkelijke Werelderfgoed, waaraan de bufferzone grenst. Deze buffer beschermt de kern, die voor een groot deel bestaat uit 17e en 18e-eeuwse panden in redelijke tot goede conditie.

Van Nellefabriek (2014)

In 2014 werd de Van Nellefabriek als tiende Nederlandse locatie toegevoegd aan het werelderfgoed. De fabriek werd tussen 1925 en 1932 gebouwd en is voorzien van karakteristieke gevels van staal en glas en een betonnendraagconstructie. Het zorgde ervoor dat de werkomstandigheden in de koffie-, thee en tabaksfabriek aangenaam waren. De fabriek zou aanvankelijk gesloopt worden, maar een speciaal comité wist dat te voorkomen. Sinds 2000 is de fabriek gerestaureerd en is er een nieuwe bestemming voor gevonden.

Tags: