Het verbouwen van een museum is goed voor het aantal bezoekers, zo blijkt uit onderzoek van Michael Govan, directeur van het Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Iedere 100 miljoen euro die geïnvesteerd wordt in een grotere of nieuwe huisvesting zou leiden tot minimaal 100.000 extra bezoekers.

The Art Newspaper deed onlangs onderzoek onder 500 grote musea wereldwijd. Tussen 2007 en 2014 nam het museumbezoek gemiddeld met ruim 10% toe. Een mooie ontwikkeling, maar die ontwikkeling was nog mooier voor de musea die in die periode renoveerden en / of uitbreidden. Die musea trokken maar liefst 14% meer bezoekers.

Omgerekend zou iedere 1.000 euro die geïnvesteerd wordt dus 1 bezoeker extra op moeten leveren. In Nederland gaat die expansieformule in ieder geval zeker op. Zo verbouwde het Rijksmuseum voor 375 miljoen en kreeg het 1,35 miljoen extra bezoekers, 3,6 bezoekers extra per 1000 euro. Ook het Stedelijk Museum in Amsterdam verbouwde voor een flink bedrag. Een verbouwing van 127 miljoen euro leverder 500.000 extra bezoekers op, oftewel 4 bezoekers extra per 1000 euro. Museum de Fundatie in Zwolle spant echter de kroon. Er werd voor 6 miljoen verbouwd, wat 200.000 extra bezoekers opleverde. Een redement van 30 extra bezoekers per 100 euro.

Directeuren vertellen aan The Art Newspaper dat de hogere bezoekers aantallen vooral een consequentie zijn van de uitbreidingen, maar niet per se het uitgangspunt. De directeuren zien zich vaak genoodzaakt om uit te breiden vanwege groeiende kunstcollecties, of om een podium te bieden aan nieuwe kunstvormen zoals performances. In de Verenigde Staten hebben musea bovendien een nieuwe rol gekregen. Omdat het kunstonderwijs in veel Amerikaanse staten is wegbezuinigd, nemen musea deze rol over.

Ook rijke particulieren zorgen ervoor dat musea wel moeten verbouwen of uitbereiden. Zo kreeg het SFMoMA van Don en Doris Fischer een collectie van 1.100 belangrijke stukken in bruikluin voor een periode van 100 jaar. Het eerste jaar moest het musea de werken tonen en daarna om de 10 jaar weer. In het oude museum was daar echter geen plaats voor, waardoor uitbreiding nodig was. Daarnaast zou een te klein museum nieuwe giften in de weg kunnen staan.

Zo schonken 2 rijke particulieren het LACMA 75 miljoen dollar en een kunstcollectie met een waarde van een half miljard. Voorwaarde daarvoor was echter wel dat de nieuwbouw op tijd gereed zou zijn. Donateurs lijken maar al te graag te investeren in nieuwbouw: “Het lukt met niet om 100 miljoen bij elkaar te krijgen om één kunstwerk aan tek open. Maar 600 miljoen voor een nieuwe vleugel aan ons museum, dat is veel eenvoudiger”, aldus Thomas Campbell, directeur van het Metropolitan Museum of Art.

De kosten van zo’n verbouwing zijn echter vaak niet mis: een beroemde architect is per vierkante meter 52% duurder dan een minder bekende architect. Daar tegenover staat dat een samenwerking met een ‘starchitect’ na de verbouwing ook 2 keer zo veel extra bezoekers oplevert.

Tags: