Dr. P.A. Tiele

Dr. P.A. Tiele

Tot 1953 had Nederland geen leerstoel boekwetenschap, en de beoefening van de boekgeschiedenis als academische discipline was nog slechts een illusie. Totdat op 7 maart dat jaar de Dr. P.A. Tiele-Stichting, in naam van bibliograaf en bibliothecaris dr. Pieter Anton Tiele (1834-1889), werd opgericht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

“Uw Stichting draagt de naam van de voortreffelijke man, die in ons land als geen ander de stempel zijner persoonlijkheid zowel op het bibliographisch werk als op het bibliotheekwezen gedrukt heeft. De bewondering, die ik voor Tiele gevoel, zal mij steeds een prikkel zijn om mij tot het uiterste in te spannen.”
Prof. mr. H. de la Fontaine Verwey aan het slot van zijn inaugurele rede in 1954

De stichting bekleedt sindsdien een voorbeeldfunctie in de erkenning en beoefening van de boekgeschiedenis, en hanteert sinds 2003 een vernieuwd beleid. De doelstelling werd verbreed met een samenwerkingsverband tussen alle leden van de boekenwereld.

De opkomst van online wordt niet vergeten

De Tiele-Stichting wil cultuur van tekstuele media in al haar vormen verankeren in de maatschappij van heden en toekomst. Dit betekent dat niet alleen gedrukte en handgeschreven teksten tot het domein behoren, maar ook de digitale geschreven media. Want hoewel drukkerijen in hun huidige vorm nog niet weg te denken zijn uit onze huidige maatschappij, lijkt het verleden van de boekdrukkunst zoals vertegenwoordigd in musea op z’n minst te veranderen, en maakt zowel online content als print via online kanalen een heuse opmars.

Met het uitvoeren en publiceren van onderzoek, het organiseren van congressen en lezingen, en het uitreiken van (scriptie)prijzen handelt de stichting naar haar missie. Wil je zelf een lezing bijwonen, of meer weten over de scriptieprijs? Kijk dan hier.

boekereader

Tags: