Cultureel erfgoed is een zeer breed begrip.  Het staat in principe voor alles wat we erven van voorgaande generaties en het bewaren waard vinden. Eigenlijk is het een             verzamelnaam voor diverse monumenten, archieven,  beschermde voorwerpen archeologische vondsten, opgravingen en oude stads- en dorpsgezichten. Dit erfgoed          bewaakt de (Nederlandse) cultuur en geschiedenis  en wordt momenteel beheerd door deskundige instellingen, zoals bibliotheken, wetenschappelijke instituten en  onder.  Eigenlijk is het een verzamelnaam voor kunsteducatie en erfgoededucatie.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in 2009 in het leven geroepen om de erfgoedzorg in Nederland beter te stroomlijnen. Deze overkoepelende organisatie is ontstaan uit een samenvoeging van verschillende erfgoed organisaties die al begin 20e eeuw bestaan. Zij is nauw betrokken bij het aanduiden van erfgoed en werken met alle verschillende (culturele) organisaties samen.

Een van de onderdelen waar de RCE zich mee bezig houdt is het aanwijzen van monumenten. Gebouwen of locaties met een belangrijke historische en/of culturele waarde worden hierdoor beschermd, deze monumenten worden met passende kennis onderhouden en om aanpassingen aan te brengen dient men met een strenge regelgeving rekening te houden. Het Begijnhof in Amsterdam is hier een mooi voorbeeld van.